تدریس خصوصی زبان انگلیسی

برنامه‌ی معمول و پیشنهادی مدرسین گروه آریاترجمان برای

تدریس خصوصی آیلتس و

تدریس خصوصی زبان عمومی

(تهران، اصفهان، البرز)

 

تدریس خصوصی زبان عمومی

Regular Courses

IELTS Score BandSupplementsSessionsLessonsLevel
۴Vocabulary+Story۴۵-۵۰۲۴Beginner
۴٫۵Vocabulary+Story+Listening۶۰-۷۰۳۶Elementary
۵-۵٫۵Vocabulary+Story+Listening۷۵-۸۵۳۶Pre Intermediate
۶-۶٫۵Vocabulary+Story+Listening۶۵-۷۵۲۰Intermediate
۷Vocabulary+Story+Listening۶۵-۷۵۲۰Intermediate Plus
۷٫۵-۸Vocabulary۷۰-۸۰۲۰Upper Intermediate
۸٫۵-۹Vocabulary۷۰-۸۰۲۰Advance

 

تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Courses

 

CoverageSessionsSkill
Type of Questions+Technique+Sample۳-۴Listening
Type of Questions+Technique+Sample۴-۵Reading
Type of Questions+Technique+Sample۲-۳Writing
Type of Questions+Technique+Sample۲-۳Speaking

برای تماس و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی تماس با ما مراجعه کنید.

ثبت نام برای دریافت ماهنامه آموزشی خبری آریاترجمان!
*ایمیل شما نزد آریاترجمان محفوظ خواهد بود.