تدریس خصوصی زبان انگلیسی

برنامه‌ی معمول و پیشنهادی مدرسین گروه آریاترجمان برای

تدریس خصوصی آیلتس و

تدریس خصوصی زبان عمومی

(تهران، اصفهان، البرز)

 

تدریس خصوصی زبان عمومی

Regular Courses

IELTS Score Band Supplements Sessions Lessons Level
۴ Vocabulary+Story ۴۵-۵۰ ۲۴ Beginner
۴٫۵ Vocabulary+Story+Listening ۶۰-۷۰ ۳۶ Elementary
۵-۵٫۵ Vocabulary+Story+Listening ۷۵-۸۵ ۳۶ Pre Intermediate
۶-۶٫۵ Vocabulary+Story+Listening ۶۵-۷۵ ۲۰ Intermediate
۷ Vocabulary+Story+Listening ۶۵-۷۵ ۲۰ Intermediate Plus
۷٫۵-۸ Vocabulary ۷۰-۸۰ ۲۰ Upper Intermediate
۸٫۵-۹ Vocabulary ۷۰-۸۰ ۲۰ Advance

 

تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Courses

 

Coverage Sessions Skill
Type of Questions+Technique+Sample ۳-۴ Listening
Type of Questions+Technique+Sample ۴-۵ Reading
Type of Questions+Technique+Sample ۲-۳ Writing
Type of Questions+Technique+Sample ۲-۳ Speaking

برای تماس و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی تماس با ما مراجعه کنید.