۱۳۹۴-۱۱-۰۱

معنی و تفاوت lightening و lighting و lightning

معنی و تفاوت lightening و lighting و lightning در این مطلب کوتاه قصد داریم ضمن بررسی یک تست، تفاوت سه کلمه lightening و lighting و lightning […]